Bejelentés


Tudás - forrás ..a tudás , amit el nem vehetnek Tőled ...

Jó, ha tudod : Hasznos tudnivalók

Itt keresd mind azt ami "KÖZHÍRRÉ TÉTETIK " !!!


1851_06_2Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc


1. Értelmezze a képességek elvesztésének feldolgozási lehetőségeit az alábbi eset kapcsán!

S. Jánosné Emi néni 87 éves. Mind a két szemére rosszul lát, mozgásában erősen korlátozott, lakáson belül bottal közlekedik.
Egyre feledékenyebb, többször előfordult, hogy bekapcsolva hagyta a gázt, vagy nem zárta el a vízcsapot. Rokonai nincsenek. Állapota miatt indokolt lenne folyamatos gondozása-ápolása, de hallani sem akar arról, hogy idősek otthonába költözzön.

Információtartalom vázlata
– A szükségletek változása idős korban
– Az idős ember családi kapcsolatainak jellemzői
– A személyiség változásának jellemző tendenciái időskorban
– A leggyakoribb képességcsökkenések időskorban
– Az elvesztett képességek hatása
– Az új helyzetek elfogadásának akadályai időskorban
– A beavatkozás dilemmái
– Segítségnyújtás a veszteségek feldolgozásában


2. Értelmezze a kóros gyászreakció kialakulásának okait az alábbi eset kapcsán!

K. Anna 75 éves, magányosan él egy vidéki kisvárosban. Lánya 3 évvel ezelőtt, 55 évesen agyvérzést kapott, és kórházba szállítás után meghalt. Gondozónőjének minden nap elmondja, hogy ő látta, a lánya túlhajtja magát, de nem figyelmeztette rá. Ha jobban figyelt volna rá, akkor talán ma is élne a lánya.
Éjszaka rosszul alszik, hajnalban felébred, gyakran lehangolt. „Inkább én haltam volna meg a lányom helyett” - hangoztatja.
Unokái és fia távol élnek tőle, és nem szívesen látogatják, mert mindig csak a lánya haláláról beszél.

Információtartalom vázlata
– Társadalmi elvárások az idősek magatartásával kapcsolatban
– A társas szükségletek változása idős korban
– A szerep fogalma a szociálpszichológiában
– A családi szerepek átalakulása idős korban
– A pszichés válságok tünetei
– A gyász lefutásának jellemző szakaszai
– A feldolgozatlan gyászélmény tünetei
– A segítő beszélgetés jellemzői
– A segítő beszélgetés alkalmazásának lehetőségei
– A szakmai segítség lehetőségei a kóros gyászélmény feldolgozásához

3. Értelmezze a konfliktus pszichológiáját az alábbi eset alapján!

Hajléktalanok nappali melegedőjében összetűzésbe kerül két ellátott. K. János 45 éves, nagyhangú, kötözködő, nem riad vissza a tettlegességtől sem. Napi rendszerességgel veszi igénybe a szolgáltatást.
V. László 25 éves, roma származású fiatalember. Éjjeliőrként dolgozik egy építkezésen. Egy hete tulajdonosváltás miatt felmondták az albérletét, és újat nem sikerült találnia. Jánosnak eltűnt a cigarettája, és Lászlót gyanúsítja, mert szerinte csak egy cigány lophatta el.

Információtartalom vázlata
– A hajléktalanság, mint társadalmi probléma
– A hajléktalanoknál jelentkező pszichés jelenségek
– Az agresszió megjelenési formái
– Az agresszív viselkedés hatása az emberi kapcsolatokra
– Konfliktus fogalma
– Konfliktus típusai
– Konfliktus megoldási módjai
– Az előítéletek keletkezésének okai
– A roma származással kapcsolatos előítéletek
– Segítségnyújtás a fenti konfliktus megoldásához4. Értelmezze a kommunikáció jelentőségét az alábbi eset alapján!

K. Jolán 65 éves, özvegy hölgy, látás- és hallásfogyatékos, 1 hónapja jár az Idősek Klubjába, de még nem sikerült beilleszkednie.
Felnőtt lányával él együtt, aki napközben dolgozik. Jolán a lánya segítségével teremt kapcsolatokat másokkal.
Gyakran veszekszenek, mert a lánya szabadidejében önálló programokat szervez magának.
Lánya rábeszélésére kérte az Idősek Klubjába való felvételét, annak reményében, hogy ott társaságra és elfoglaltságra talál.


Információtartalom vázlata

– Az időskorral járó egészségügyi és pszichés változások
– A társas kapcsolatok jelentősége
– Kommunikáció fogalma
– Kommunikációs csatornák
– A kommunikáció szerepe az emberi kapcsolatokban
– A látás- és hallásfogyatékosok kommunikációs nehézségei
– Az elszigetelődés és magány kialakulásának okai időskorban
– A gondozó szerepe a fogyatékkal élők beilleszkedésének segítésében

5. Értelmezze a kóros gyászreakció tüneteit és a szociális gondozó feladatait alábbi eset alapján!

Z. István (70 éves) házi gondozásban részesül. Felesége fél évvel ezelőtt elhunyt. A temetés óta nem hajlandó kimenni az utcára, a lakásban a gondozónő nem nyúlhat felesége dolgaihoz. Szerinte a neje csak elutazott és hamarosan hazajön.
István gyakran panaszkodik fejfájásra és gyomorfájdalmakra. Panaszainak szervi okát a kivizsgálások nem igazolták.

Információtartalom vázlata
– Az idős házaspárok szimbiózisának kockázatai
– Társvesztés hatása az idős személy érzelmi életére
– A gyász folyamatának jellemző szakaszai
– Az elhárító mechanizmusok
– A lelki problémák testi tünetekben való megjelenése
– A krízis fogalma
– Az ellátott krízisállapotának tünetei
– A kóros gyászreakció jellemzői
– A házi gondozó feladatai
– A szakmai segítség lehetőségei


6. Értelmezze az önmegvalósítás lehetőségeit az alábbi eset kapcsán!

K. Zoltán 26 éves értelmileg sérült fiatalember. Rokkantnyugdíjas édesanyjával él egy kisvárosban. egy hónapja jár az Értelmi fogyatékosok Napközi Otthonába. Ezt megelőzően 8 hónapig dolgozott a helyi Szociális Foglalkoztatóban, ahol nem érezte jól magát. Nem szerette a munkatársait és a napi feladatokat sem tudta maradéktalanul teljesíteni. Mindig rosszkedvű volt, feszült, gyakran előfordult, hogy sírva ment dolgozni.
A Napközi Otthonba könnyen beilleszkedett, szívesen jár. Vidám és a foglalkozásokon is aktív. Édesanyjának sokat mesél arról, hogy mit csinálnak napközben.

Információtartalom vázlata
– A motiváció fogalma
– Az emberi szükségletek motiváló ereje
– Az önmegvalósítás jelentősége az értelmileg sérült emberek esetében
– A fogyatékos emberek munkavállalásának előnyei, hátrányai
– A szocializáció színterei
– A munkahely szerepe a szocializációban
– A teljesítménykényszer hatása a viselkedésre
– A szimpátia szerepe a beilleszkedésben
– A szociális szakember szerepe a Szociális Foglalkoztatóban


7. Értelmezze a veszteség pszichés vonatkozásait az alábbi eset alapján!

M. Péternek (46 éves) 2 éve agyvérzés miatt lebénult a bal oldala. Az agyvérzést megelőzően Péter nagyon aktív életet élt, sportolt, verseket írt, zenélt. Intelligens, jó humorú, igazi társasági ember volt. Betegsége miatt felesége elvált tőle, 70 éves édesanyja vette magához, aki egy 1500 lelkes településen él. Péter bottal is csak nagyon nehezen közlekedik, a bal kezét nem tudja használni.
Ingerlékeny, mogorva, semmi nem jó neki. Csípős megjegyzéseivel mindenkit, de leginkább édesanyját bántja.
Ellátásához a házi gondozó segítségét kérik, mert édesanyja belefáradt, hogy akármit csinál, Péternek semmi nem tetszik.

Információtartalom vázlata
– A veszteség fogalmának értelmezése
– A veszteségek érzelmi hatása
– A megváltozott testi funkciók pszichés értelmezése
– Egzisztenciális veszteségek az eset kapcsán
– Az agresszió fogalma
– Az agresszió működése
– A családi kapcsolatok megváltozásának okai
– A hangulat fogalma
– A segítő beszélgetés jellemzői
– A segítő beszélgetés alkalmazásának lehetőségei8. Értelmezze a csoportközi viszonyokat és a motiváció jelentőségét az alábbi eset alapján!

Az Idősek Klubjában húsvéti ünnepre készülnek a klub tagjai. Megbeszélik a foglalkoztató gondozónővel, hogy közösen gipszfigurákat festenek, és azzal fogják díszíteni a klubot. Többen nagyon lelkesek és örülnek a közös munkának, de Mária néni és Ica néni közlik, hogy szerintük fölösleges ez a nagy felhajtás. Ők nem szeretnek festeni, és különben is a gipszfigura pingálása óvodásoknak való feladat. Ezt követően a többiek lelkesedése is alábbhagy.

Információtartalom vázlata
– A csoport fogalma
– A csoport kohézió értelmezése
– A konformizmus mint csoportjelenség
– A csoportnormák kialakulása
– A közös ünnepségek jelentősége az ellátotti csoportok életében
– A motiváció fogalma
– A motiváció mint belső késztetés
– A motivációt befolyásoló tényezők
– A kudarckerülés értelmezése
– A gondozó szerepe az ellátottak motiválásában


9. Értelmezze az intézményi ellátási körülmények és az ellátott viselkedésének pszichológiai vonatkozásait az alábbi eset alapján!

B-né Klári néni néhány éve nyugdíjas. Idősek Otthonában él, mivel férje halála után egyedül maradt. Gyermekei nincsenek. Szeretett volna emelt szintű ellátást, de alacsony nyugdíja ezt nem tette lehetővé. Férje jól kereső ügyvéd volt, ő pedig háztartásbeliként élt otthon. Férje halálával megszűnt a jólét, amihez korábban szokott. Jelenlegi jövedelme szerény nyugdíja. Elvárja a nővérektől és a gondozóktól, hogy kitüntetett figyelemmel legyenek irányában. Ágyba kéri a reggelit, kritizálja az étel minőségét, a lakószoba tisztaságát. Szeretné, ha fodrász is lenne az intézményben, és több menüből lehetne választani. Természetes számára, hogy őt ki kell szolgálni.

Információtartalom vázlata
– Az intézményi ellátás előnyei, hátrányai a szükséglet-kielégítés szempontjából
– Az önállóság lehetőségei a bentlakásos szociális ellátó intézményekben
– A személyre szóló bánásmód lehetőségei a bentlakásos szociális ellátó intézményekben
– A presztízsvesztés elfogadásának nehézségei
– Az önmegvalósítás lehetőségei a bentlakásos szociális ellátó intézményekben
– A vágyak és a korlátozott lehetőségek közötti különbség, mint a konfliktusok forrásai
– A hospitalizáció fogalma
– A hospitalizáció elkerülésének lehetőségei10. Értelmezze az időskor pszichés jellemzőit az alábbi eset alapján!

B. Zoltánné házi segítségnyújtásban részesül. Tíz éve, a férje halála óta egyedül él. Gyermekei másik településen élnek, nem tudják minden nap látogatni. Több gondozó látta már el, legutóbb 2 hete veszett össze egyikükkel, amiért szerinte durván szólt hozzá. Az éppen nála lévő gondozónőt dicséri, míg az előzőt folyamatosan szapulja. Azt is megszabja, hogy a felmosó vízbe hány ml fertőtlenítőszert kell tenni, vagy a fürdővízbe mennyi habfürdőt. Nem mindegy, hogy ágyazáskor melyik oldalról közelíti meg az ágyat a gondozó. Számos, a gondozó számára értelmetlennek tűnő rituáléhoz ragaszkodik, amivel megnehezíti az ellátását.

Információtartalom vázlata
– A szükségletek változása az időskorban
– A biztonság fontossága az idős emberek életében
– A kapcsolati szükségletek módosulása időskorban
– A kiszolgáltatottság és annak kompenzálási lehetőségei időskorban
– A szerepek változása időskorban
– Az emberi játszmák fogalma
– Az emberi játszmák felismerése
– A szorongás okai
– A szorongás felismerése
– A gondozó feladatai a szorongás oldásában


11. Értelmezze az érzelmek és az intim kapcsolatok jelentőségét az alábbi eset alapján!

Az Idősek Otthonának két lakója, Béla bácsi és Kati néni egy kiránduláson érzelmileg közel kerülnek egymáshoz. Mind a ketten özvegyek és évek óta az Otthonban élnek. Néhány hónap után úgy döntenek, hogy összeházasodnak. Az Otthon lakói és dolgozói nagyon örülnek a két idős boldogságának. Lelkesen segítenek az esküvő szervezésében. Kati néninek nincs hozzátartozója. Béla bácsi fia 150 km-re él az Idősek Otthonától, de rendszeresen látogatja édesapját. Felháborodik a hír hallatán, és minden áron szeretné lebeszélni Béla bácsit a házasodásról.

Információtartalom vázlata
– Az emberi szükségletek változása időskorban
– A társadalmi elvárások az idős emberek magatartásával kapcsolatban
– Az időskori párválasztás sajátosságai
– A szülő-gyerek kapcsolat fontossága időskorban
– A gyermekek és a szülők érdekeinek ellentétei
– A döntések befolyásolásának eszközei
– Az önállóság lehetőségei az idősek bentlakásos intézményeiben
– Az intimitás biztosításának lehetőségei intézményi keretek között


12. Értelmezze a csoportműködés pszichológiáját az alábbi eset alapján!

H. Zsolt 29 éves, szenvedélybetegek bentlakásos intézetébe került. A szobában négyen laknak, mindannyian a közelmúltban kerültek ide. A mentálhigiénés nővér különös figyelmet fordít rájuk. Célja, hogy a szoba lakói betartsák a házirendet, és mielőbb beilleszkedjenek a közösség életébe. Zsolt szavára különösen figyelnek szobatársai, javaslatait elfogadják, döntéseit ők is követik. Kimondatlanul is vezetőjüknek tekintik, kivéve Bélát, aki mindig ellentmond a többieknek. Közli a gondozókkal, hogy ő úgysem fogja betartani a házirendet.

Információtartalom vázlata
– A csoport mint a szociális munka formája
– A csoportok fajtái
– A csoportfejlődés szakaszai
– Csoportdinamikai jelenségek
– Szerepek a csoporton belül
– Csoportcélok megfogalmazásának módszerei
– Gondozó lehetőségei a célok elérésében

13. Értelmezze ellátottja viselkedését az alábbi eset alapján!

Az Idősek Otthonában egy hónapja hunyt el a 69 éves Z-né Éva, gyomortumora volt. A vele egyidős K-né, Terike a haláleset óta folyamatosan gyomorfájdalmakra panaszkodik. Mindenkinek mondja, hogy biztosan neki is gyomorrákja van, és majd meglátják, ő is meg fog halni. Több kivizsgáláson van túl, minden eredménye negatív, de szerinte eltitkolják előle, hogy beteg.
Folyamatosan lehangolt, rosszul alszik, és sokat sírdogál. Semmi másra nem tud gondolni, csak arra, hogy hamarosan meghal.

Információtartalom vázlata
– A pszichés válságok tünetei
– Hangulatváltozás megfigyelése
– Félelem és a szorongás okai, megjelenési formái
– A saját múlandóságunk megélésének kérdései
– Veszteségek feldolgozásának lehetőségei
– A test és a lélek egymásra hatása
– Az önmagát beteljesítő jóslatok a szociálpszichológiában
– A leggyakoribb pszichoszomatikus megbetegedések
– Nondirektív beszélgetés jelentősége a segítő munkában
– A gondozó feladatai a félelem és a szorongás oldásában

14. Értelmezze a krónikus betegségek elfogadásának folyamatát az alábbi eset alapján!

B. Lászlóné Piroska néni 72 éves. Elmondása szerint nagyon szeret enni, főleg az édességeket kedveli. Fél éve cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, azóta inzulint kap. Szellemileg kezd leépülni. Egyedül lakik, fia egy másik településen él. Piroska néni napközben az Idősek Klubja szolgáltatásait veszi igénybe. A cukorbetegség tényét nem akarja elfogadni, ragaszkodik korábbi étkezési szokásaihoz. Az inzulinbelövő használatával is gondjai vannak. A diétára, életmódjára vonatkozó tanácsokat látszólag elfogadja, de utána mindent ugyanúgy csinál, mint előtte.

Információtartalom vázlata
– Társadalmi változások hatása a családra
– Az egészség elvesztésének megélése
– Az énkép változása a betegség kapcsán
– Az életmód-változás nehézségei az időskorban
– Új módszerek, új technikák elsajátításának nehézségei az időskorban
– A tanulási folyamatot befolyásoló tényezők
– Elhárító mechanizmusok működése
– Az együttműködés dilemmái a szellemi leépülés kapcsán
– A tanácsadás és a konzultáció jelentősége a fenti eset kapcsán

15. Értelmezze a csoportdinamikai jelenségeket az alábbi eset kapcsán!

Az idősek otthonában ebédhez készülnek a lakók. Már mindenki bent van az ebédlőben, csak Sándor bácsi hiányzik. Asztaltársai nyugtalankodnak, mert mindig ő érkezik elsőnek. Sándor bácsi az egyik gondozónő nagybátyja, sokan szeretik őt az otthonban. Barátságos, mosolygós, mindenkihez van pár kedves szava.
Az ügyeletes gondozó a szobájában a földön fekve talál rá. Nagy riadalom támad, azonnal orvost, majd mentőt hívnak. Miután a mentő elviszi Sándor bácsit, Borika néni, akit sokan nem szeretnek, „epésen” megjegyzi: „Bezzeg ha én leszek rosszul, nem csinálnak ekkora felhajtást!”

Információtartalom vázlata
– A csoport fogalma
– A csoportszerveződés lehetőségei
– A csoportok típusai
– A csoporton belüli szerepek
– Szerepzavarok kimutatása az eset kapcsán
– Érzelmek felismerése, visszatükrözése a segítő folyamatban
– A szokásokhoz jelentősége időskorban
– A gondozó feladatai az ellátott rosszulléte esetén
– Krízishelyzet hatása a csoport tagjaira

16. Értelmezze a kudarc pszichológiai hatását az alábbi eset alapján!

V. Ildikó pszichiátriai beteg, de állapota kórházi kezelést nem igényel. 31 éves, egyedül él. A pszichiátriai betegek közösségi ellátását veszi igénybe. Nagyon szeretne párt találni, ehhez kéri a gondozó segítségét.
Ildikó csinos, szép arcú hölgy, hirdetésére többen is válaszolnak. Nagyon örül, szinte szárnyal. 4-5 fiatalemberrel találkozik, de amikor kiderül pszichiátriai betegsége, a férfiak hosszabb-rövidebb idő után „lelépnek”. Ildikó önbizalma a kudarcoktól egyre fogy. Kedvetlenné, reményvesztetté válik. „Legjobb lenne, ha föl sem ébrednék reggel, hiszen nem kellek én senkinek!” – mondja.
Információtartalom vázlata
– A pszichiátriai betegek helyzete a társadalomban
– Szükségletek, mint viselkedési motívumok
– Önismeret fejlesztésének lehetőségei
– Az önbizalmat befolyásoló tényezők
– A kudarc hatása a lelki életre
– A kudarctűrő és kudarckerülő magatartás jellemzői
– Az előítéletek kialakulásának okai
– Pszichiátriai betegekkel kapcsolatos előítéletek
– Az öngyilkosság veszélyének felismerése
– A segítő dilemmái szuicid késztetés észlelése esetén


17. Értelmezze a szereptípusokat alábbi eset kapcsán!

H. Zita Értelmi Fogyatékkal élők Napközi Otthonában dolgozik, mint foglalkoztató gondozó. Minden reggel 5 órakor kel, a közeli pékségben bevásárol, reggelit készít a családnak. Vontatott készülődés után Nórikát elviszi az óvodába, ahol az óvónő kéri, süssön süteményt a közelgő ünnepségre. Péter nevű 8 éves kisfiát elkíséri az iskolába, mert nagyon nehéz a táskája. A munkahelyére busszal jár, 8 órakor éppen beesik az ajtón.
Az értelmi fogyatékosokkal mindig szívesen foglalkozott, de mostanában egyre kevesebb új ötlete támad. Főnöke javaslatára beiratkozott egy tanfolyamra, ami a foglalkoztatás lehetőségeinek bővítéséről szól. Szinte kikapcsolódás számára a heti egyszeri továbbképzés.
Munkaidő után szalad a buszhoz, bevásárol, miközben azon tépelődik, „Mit kellene főzni?” Férje minden nap azzal érkezik haza, hogy megkérdezi mi lesz a vacsora?
Amíg a férje tanul és játszik a gyerekekkel, Zita elmegy a nagymamájához, akit betegsége miatt minden nap meglátogatnak. Az édesanyja délelőtt ápolja, Zita este megy el hozzá, beadja a gyógyszereit, vacsorát visz neki. Próbálja alkalmazni a gondozó képzésen szerzett pszichológiai tudását, de valahogy a nagyi sosem úgy reagál, mint az ellátottak. Vele nem tud úgy beszélgetni, mint az ellátottakkal.
Az esti családi teendők után mesél a gyerekeknek, majd férjével együtt tévézik.

Információtartalom vázlata
– Szerep fogalma
– Szerepek fajtái
– Szerepek változásának okai
– A szerepek változásának folyamata
– Szerepek tanulása
– Szerepek azonosítása fenti esetben
– Szerepkonfliktus és feloldása
– Kiégés veszélye a gondozói munkában
– Kiégés megelőzésének lehetőségei18. Értelmezze a haldoklás pszichológiai vonatkozásait az alábbi eset kapcsán!

S. Ilona terminális állapotban lévő tüdőtumoros beteg. Egy kisvárosi kórház krónikus belgyógyászati osztályán tölti élete utolsó szakaszát. A fájdalomcsillapítás ellenére sokat szenved, test-szerte áttétek képződtek. Családja látogatását nagyon várja, hetente egy alkalommal jönnek el hozzá. Munkájukra, elfoglaltságukra hivatkozva, rövid ideig vannak nála. A látogatás után nyugodtabb, majd az azt követő napokon Ilona követelőző, vádaskodó. Néha úgy beszél, mintha nem is lenne tudatában betegsége súlyosságának, és végzetes kimenetelének. Máskor alkudozik, hogy szeretné megélni, amikor legkisebb lánya hazaérkezik Kanadából (kb. 2 hónap). Betegségéről nem kérdez, nem szívesen beszél.

Információtartalom vázlata
– Halál, haldoklás megítélése a mai magyar társadalomban
– A haldoklás fázisai
– A haldokló beteg pszichés jellemzői
– A hozzátartozók jelenlétének jelentősége
– A haldokló beteg pszichés támogatásának lehetőségei
– Haldokló betegek családon belüli ellátása
– Haldokló betegek intézményes ellátásának lehetőségei
– Más szakemberek bevonásának lehetőségei
– Dilemmák a haldokló betegek ellátásával kapcsolatban

19. Értelmezze a kiégés jelenségét az alábbi eset alapján!

P. Lajosné 48 éves gondozónő. 25 éve dolgozik az idősellátásban. Segédgondozónőként kezdett egy kisvárosi Idősek Otthonában, majd munka mellett szakképesítést szerzett. Jelenlegi munkahelyén 16 éve házi gondozói munkakört tölt be. Az utóbbi időben gyakran fáradt, kimerült, kedvetlenül indul dolgozni. Panaszkodik, hogy a gondozónők munkáját senki nem becsüli és az idősek is egyre elviselhetetlenebbek. A kötelező adminisztrációnak nem látja értelmét, szerinte csak fölösleges időpocsékolás.

Információtartalom vázlata
– Az önmegvalósítás igénye
– A munka szerepe az önmegvalósításban
– A segítő személyisége, mint munkaeszköz
– A szociális munkát végzők pszichés megterhelése
– A kiégés tünetei
– A kiégés okai, hatása a segítő munkára
– Az önvédelmi technikák lehetőségei
– A szupervízió definíciója
– A szupervízió módszerei
– A szupervízió szerepe a szociális munkában20. Értelmezze a haldoklás folyamatát az alábbi eset alapján!

N. Sándorné Gizi néni 83 éves, terminális szakaszban lévő tumoros beteg. Azon a településen, ahol él, működik hospice részleg, így Gizi néni utolsó napjait hospice - ellátásban töltheti.
Fia, menye és leányunokája amennyi időt csak tudnak, vele töltenek. Gizi néni nyugodt, békés, keveset van már ébren. Ha föl - fölébred, örül az ismerős arcoknak. Haldoklása nagyon megviseli a családtagokat, mert szeretik őt. Különösen fia fogadja nehezen édesanyja közelgő elmúlásának tényét.

Információtartalom vázlata
– A magyar társadalom viszonya az emberi elmúláshoz
– A haldokló ember szükségletei
– A haldoklás fázisai
– A haldoklók intézményi ellátásának lehetőségei
– A hospice - ellátás lényege
– A segítő feladatai a haldokló körül
– A családtagokra irányuló segítő tevékenység
– A segítő viszonya az elmúláshoz
– A segítő által igénybe vehető szakmai segítségek


1866_06_1

Szóbeli vizsgatevékenység


Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc


1. Mutassa be a gyakorlóintézményt, tevékenységét, helyét és szerepét az idősellátásban!

Információtartalom vázlata
- Az intézmény működésének földrajzi és társadalmi közege
- Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben
- Az intézmény szerepe az idősellátás helyi rendszerében
- Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok
- Az intézmény alapító okiratban meghatározott feladatai
- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában leírt feladatai
- Az intézmény fenntartója és működésének anyagi erőforrásai

2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak rendszerét!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel módja, a kapcsolattartás jellemzői
- Az idős ember problémái, melyekkel az intézményhez fordult
- Az idős ember egészségi-fizikai, mentális-pszichés és szociális állapota
- Az intézménybe kerülés óta az állapotában bekövetkezett változások
- Az állapotváltozások a terepgyakorlat során
- Az ellátott erőforrásai
- A szociális gondozó és ápoló feladatai a problémák kezelésében

3. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős embernél végzett gondozási-ápolási tevékenységét!
Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az időskorú ember sajátos egészségi, mentális és szociális problémái
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A segítő kapcsolat kialakítását támogató és akadályozó tényezők
- A komplex gondozás elemei
- A komplex gondozás elemeinek érvényesítése a gyakorlat során
- A gondozási módszerek és eszközök megválasztása
- A módszerek és eszközök megválasztását befolyásoló tényezők
- Gondozási hibák és kiküszöbölésük
- A gondozási tevékenység értékelése

4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A problémamegoldó modell elemei, lépései
- Az idős ember problémájának definiálása
- A tereptanár által Önre bízott részfeladatok bemutatása
- Az Ön által önállóan végzett feladatok bemutatása
- Az esettel kapcsolatos etikai megfontolásai
- A feladat elvégzésének időrendje
- A feladat végrehajtásának értékelése

5. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak fenntartására és ápolására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes kapcsolatok ellátottja számára?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Az emberi kapcsolatok jelentősége a szükségletek rendszerében
- Az ellátott idős ember családi kapcsolatai
- Az ellátott idős ember családon kívüli személyes kapcsolatai
- A kapcsolatok beszűkülésének veszélyei
- Időskori krízisek és az emberi kapcsolatok összefüggése
- Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások
- A kapcsolattartás formái, szabályozása, dokumentumai a bentlakásos intézményekben
- A szociális gondozó és ápoló szerepe a kapcsolattartás elősegítésében
6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A személyes és családi kapcsolatok szerepe az ember életében
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatainak bemutatása
- A kapcsolatok hiányából adódó problémák
- A konfliktusos kapcsolatokból adódó problémák
- A családsegítő szolgálat működésének szervezeti formái
- A családsegítés célja, feladatai, a családgondozás módszerei
- A szociális gondozó és ápoló családsegítő tevékenysége a gyakorlat során

7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit a gyakorlóintézményben! Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt idős ember?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A csoportmunka felfogásai, modelljei
- A csoportmunkában megoldható problémák
- A szociális csoportmunka fázisai
- Az intézményben működő szociális csoportmunka formái
- A megismert csoport előtörténete, információk a klienscsoportról
- A csoporttagok motivációi
- A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek
- Kommunikáció és interakció a megfigyelt csoportban
- A csoportkohézió fogalma
- A csoportérték és norma rendszere
- A megfigyelt idős ember helye a csoportban
- A csoporton belüli szerepek értelmezése a gyakorlat során szerzett tapasztalatok alapján


8. Mutassa be a gyakorlóhely területén működő önsegítő szervezeteket! Hogyan kapcsolhatók be az önsegítő szervezetek a gondozás folyamatába?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlóintézmény kapcsolata a területén működő önsegítő csoportokkal
- Az önsegítő csoportok létrejöttét motiváló tényezők
- Az önsegítő csoportok szerepe a szociális ellátásban
- A szociális gondozó és ápoló lehetőségei az önsegítő csoportok munkájának támogatására
- Gyakorlati tapasztalatok a megismert önsegítő csoport működéséről
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gyakorlaton megfigyelt idős ember kapcsolata a területen működő önsegítő csoporttal

9. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a közösségi szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A helyi társadalom főbb jellemzői
- A szociális problémák helyi sajátosságai
- A szociális problémákat jelző rendszer működése
- A közösségi szociális ellátás formái az adott településen
- A gyakorlati munka során megismert közösségi szociális munkaformák
- Szociális akciók szervezésének, lebonyolításának tapasztalatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak megoldásában

10. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A helyi társadalom főbb jellemzői
- A szociális problémák helyi sajátosságai
- Közösségi szükségletek és erőforrások felmérésének módszerei
- A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi közösségi szükségletek kielégítésében
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak megoldásában

11. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele való gondozási munkát?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az időskor sajátos krízisei, problémái
- A krízis jelei, értelmezésük
- A krízisintervenció fogalma
- A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai
- A krízis feldolgozását segítő módszerek
- Az átélt krízisek szerepe az emberi viszonyokban
- A szociális gondozó és ápoló krízisintervencióban betöltött szerepe
- A gyakorlat során megismert idős ember problémái, az életútját meghatározó krízisek

12. Milyen problémái voltak az Ön által megismert idős embernek, melyek orvoslására igénybe vette vagy igénybe vehette volna az érdekérvényesítés különböző lehetőségeit?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Az ellátottak általános és speciális jogai
- Az ellátottak jogait meghatározó jogi szabályozók
- Az érdekvédelem célja, módja, fokozatai
- Az érdekvédelem eszközei
- Az ellátott-jogi képviselő feladata és hatásköre
- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája az ellátottak érdekvédelemében
- A megfigyelt idős ember problémái, érdekérvényesítő képessége
- A gyakorlat során végzett érdekérvényesítő munka

13. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott idős ember ellátására készített gondozási tervet, annak végrehajtását, értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gondozási tervek típusai, tartalmuk
- Az egyéni gondozási terv készítésének lépései
- A gondozási terv értékelése, felülvizsgálata, módosításának okai
- A gondozási terv megvalósításának dokumentálása
- A gyakorlat során készített gondozási terv bemutatása
- A gyakorlat során, a gondozási terv alapján végzett munka bemutatása, az elért eredmények értékelése

14. Mutassa be a gyakorlati munkája során megismert korszerű gondozási formákat egy konkrét eset kapcsán!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Korszerű gondozási formák a szociális ellátás területén
- Az új gondozási formák tartalma, jelentősége az idősellátásban
- Az új gondozási formák bevezetésével és elfogadtatásával kapcsolatos teendők
- A gyakorlat során megismert korszerű gondozási formák előnyei, hátrányai
- A választott gondozási forma indokai
- A megfigyelt idős ember ellátásának gyakorlati tapasztalatai

15. Milyen tapasztalatokat szerzett gyakorlata során a gyógyászati segédeszközök gondozási munkában betöltött szerepéről?

Információtartalom vázlata
1. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
2. A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
3. A gyógyászati segédeszközök típusai
4. A gyógyászati segédeszközök szerepe az életminőség javításában
5. A gyógyászati segédeszközök beszerzése, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatása
6. A gyógyászati segédeszközök használata, a helyes alkalmazás megtanításának szempontja
7. A gyógyászati segédeszköz karbantartása, balesetmegelőzési szempontok
8. A gyógyászati segédeszközök szerepe a megfigyelt idős emberrel kapcsolatos gondozási munkában


16. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a gyógyíthatatlan betegek speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?


Információtartalom vázlata

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyógyíthatatlan betegek gondozásának korszerű ellátási formái
- A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási-ápolási feladatai
- A gyógyíthatatlan betegeket ellátó team tagjai
- A szociális gondozó és ápoló helye a gondozói teamben
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Gyakorlati tapasztalatai a gyógyíthatatlan beteg ellátásáról
- A hozzátartozók támogatásának lehetséges formái
- A gyógyíthatatlan betegek ellátása során a szociális szakembert ért hatások feldolgozásának szakmai lehetőségei

17. Milyen foglalkozások, aktivizáló tevékenységek szervezése biztosította a gyakorló intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek fenntartását és fejlesztését?
Milyen tevékenységekben vett részt gondozottja?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az aktivitás szerepe és jelentősége az emberi szükségletek rendszerében
- A foglalkozások, aktivizáló programok formái
- Az aktivizáló programok szervezése
- A foglalkoztatási tervek formái, készítése
- A foglalkozások személyi és tárgyi feltételei
- Az aktivizáló programok szervezését segítő és akadályozó tényezők
- Aktív és passzív foglalkoztatás tartalma
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős ember aktivizálhatósága, aktivitása
- Gyakorlati tapasztalatok az intézményben szervezett foglalkozások formáiról, feltételeiről, az idősek aktivizáló programokon való részvételéről
- A szociális gondozó és ápoló szerepe az aktivizálásban, a foglalkoztatásban

18. Milyen előírások határozzák meg a gyakorlóintézményben a gondozási munka biztonságos végzését? Hogyan tudta ezt érvényesíteni terepgyakorlati munkája során?


Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlóintézmény tűz- és munkavédelmi szabályzata
- A munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelmények a szociális intézményekben
- Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök
- Gyógyszerek, mérgek, vegyszerek tárolására, nyilvántartására vonatkozó szabályok
- Veszélyes hulladékok; a veszélyes hulladékként kezelt anyagok, eszközök kezelése, a veszélyes hulladékok tárolására vonatkozó előírások
- Elektromos gépek, berendezések használata, áramtalanítása, a meghibásodás felismerése
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gyakorlati munka során a gondozott, a saját és munkatársai biztonsága érdekében végzett tevékenysége
- Gyakorlati tapasztalatok a biztonságos munkavégzés szabályainak betartásáról

19. Mutassa be a gyakorlóintézményben működő szakmai teameket! Milyen lehetősége volt a teamben való munkára, milyen szakemberek vettek részt a kiválasztott gondozott ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A munkacsoport kialakításának szempontjai
- A munkacsoport összetétele
- Feladatmegosztás és kompetenciák a szakmai teamben
- A problémamegoldás folyamata a szakmai teamben
- A teammunka jelentősége a gondozási tevékenységben, hatása a teamben dolgozókra
- A gyakorlóintézményben működő szakmai teamek bemutatása
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős gondozásában részvevő szakmai team összetétele, a tagok közötti feladatmegosztás, az Ön szerepe a gondozói teamben
- Gyakorlati tapasztalatok a szakmai teamek működéséről


20. Hogyan működik az esetmegbeszélés és a szupervízió a gyakorlóintézményben? Milyen lehetősége volt a gyakorlat során felmerült szakmai kérdések tisztázására, problémák feldolgozására?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az esetmegbeszélés szerepe a szociális munkában
- Az esetmegbeszélő csoport működése
- A szupervízió fogalma, szerepe a szociális munkában
- A szupervízió formái
- A segítő tevékenység hatása a segítő személyiségére
- A „kiégés” jelei
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Esetmegbeszélés tapasztalatainak hasznosítása a megfigyelt idős ember gondozása során
- Gyakorlati tapasztalatok a gyakorlóintézményben működő esetmegbeszélésről és szupervízióról

21. Mutassa be egy idős ember háztartásvitelének, háztartásgazdálkodásának segítése terén a gyakorlatban szerzett tapasztalatait!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A háztartásvezetés feladatai
- A család, az idős ember külső és belső anyagi forrásai
- A fogyasztást befolyásoló tényezők
- A családi költségvetés készítésének lépései
- Az idős emberek háztartásvitelének, gazdálkodásának jellemzői
- A háztartási napló funkciója
- A szociális gondozó és ápoló szerepe, feladatai a háztartásvitel és gazdálkodás támogatásában
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős ember háztartásvezetésében és háztartásgazdálkodásában végzett segítő tevékenységének értékelése
- A gyakorlat során készített háztartási napló bemutatása

22. Mutassa be, hogy gyakorlata során hogyan tudott bekapcsolódni a háztartásszervezési és háztartásvezetési feladatokba!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A háztartásvezetési munkák tervezése és szervezése
- A háztartás berendezése, alapvető háztartási eszközök, háztartási gépek kezelése
- A háztartási eszközök, háztartási gépek karbantartása
- A háztartási munkák veszélyforrásai
- A háztartásban használt textíliák és jellemzőik
- A háztartásban használt textíliák kezelése
- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája és szerepe a háztartási munkák szervezésében és ellátásában
- Intim élettérbe való betekintés etikája
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Háztartásszervezésre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok

23. Mi jellemzi és mi befolyásolja az idős emberek táplálkozási szokásait? Milyen betegségek határozzák meg a gyakorlat során megfigyelt idős ember étrendjét?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A táplálkozási szokások kialakulását befolyásoló tényezők
- Az egészséges táplálkozás ismérvei
- A tápanyagok, az egyes tápanyagok élettani szerepe
- Tápanyagszükséglet időskorban, a minőségi és mennyiségi éhezés
- A táplálkozási szokások változása
- Az ételkészítés technikái
- Az ételek elkészítésének hagyományai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megismert idős ember étkezési szokási, a szokásait meghatározó tényezők
- A gyakorlat során az egészséges táplálkozás érdekében végzett tevékenysége és elért eredmények

24. Mutassa be a kiválasztott idős ember közvetlen életterét, fizikai környezetét! Milyen javaslatokat tenne a körülmények mérlegelésével az egészséges és biztonságos élettér kialakítására?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A társadalmi- és a tárgyi környezet hatása az emberre
- Az állandóság szerepe az idős ember életében
- A biztonság helye az emberi szükségletek rendszerében
- A biztonság dimenziói időskorban
- Az egészséges és biztonságos élettér ismérvei
- A közvetlen környezet higiénéje, a szociális gondozó és ápoló támogató szerepe a higiéné megtartásában
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megismert idős ember fizikai környezetének bemutatása
- Konkrét javaslatok az idős ember biztonságos és egészséges élettérének kialakítására

25. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a haldoklók speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?

Információ-tartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A haldoklók gondozásának korszerű ellátási formái
- A haldokló beteg ápolása-gondozása, pszichés támogatása
- A terminális állapotú betegeket ellátó team tagjai, a feladatok megosztása; a szociális gondozó és ápoló helye a gondozói teamben
- A haldoklás fázisai
- A közeledő halál jelei
- Az elhunyt körüli teendők
- A haldokló, az elhunyt hozzátartozóinak támogatása
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg ellátásáról

1866_06_1

Szóbeli vizsgatevékenység


Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc


1. Mutassa be a gyakorlóintézményt, tevékenységét, helyét és szerepét az idősellátásban!

Információtartalom vázlata
- Az intézmény működésének földrajzi és társadalmi közege
- Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben
- Az intézmény szerepe az idősellátás helyi rendszerében
- Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok
- Az intézmény alapító okiratban meghatározott feladatai
- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában leírt feladatai
- Az intézmény fenntartója és működésének anyagi erőforrásai

2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak rendszerét!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel módja, a kapcsolattartás jellemzői
- Az idős ember problémái, melyekkel az intézményhez fordult
- Az idős ember egészségi-fizikai, mentális-pszichés és szociális állapota
- Az intézménybe kerülés óta az állapotában bekövetkezett változások
- Az állapotváltozások a terepgyakorlat során
- Az ellátott erőforrásai
- A szociális gondozó és ápoló feladatai a problémák kezelésében

3. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős embernél végzett gondozási-ápolási tevékenységét!
Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az időskorú ember sajátos egészségi, mentális és szociális problémái
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A segítő kapcsolat kialakítását támogató és akadályozó tényezők
- A komplex gondozás elemei
- A komplex gondozás elemeinek érvényesítése a gyakorlat során
- A gondozási módszerek és eszközök megválasztása
- A módszerek és eszközök megválasztását befolyásoló tényezők
- Gondozási hibák és kiküszöbölésük
- A gondozási tevékenység értékelése

4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A problémamegoldó modell elemei, lépései
- Az idős ember problémájának definiálása
- A tereptanár által Önre bízott részfeladatok bemutatása
- Az Ön által önállóan végzett feladatok bemutatása
- Az esettel kapcsolatos etikai megfontolásai
- A feladat elvégzésének időrendje
- A feladat végrehajtásának értékelése

5. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak fenntartására és ápolására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes kapcsolatok ellátottja számára?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Az emberi kapcsolatok jelentősége a szükségletek rendszerében
- Az ellátott idős ember családi kapcsolatai
- Az ellátott idős ember családon kívüli személyes kapcsolatai
- A kapcsolatok beszűkülésének veszélyei
- Időskori krízisek és az emberi kapcsolatok összefüggése
- Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások
- A kapcsolattartás formái, szabályozása, dokumentumai a bentlakásos intézményekben
- A szociális gondozó és ápoló szerepe a kapcsolattartás elősegítésében
6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A személyes és családi kapcsolatok szerepe az ember életében
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatainak bemutatása
- A kapcsolatok hiányából adódó problémák
- A konfliktusos kapcsolatokból adódó problémák
- A családsegítő szolgálat működésének szervezeti formái
- A családsegítés célja, feladatai, a családgondozás módszerei
- A szociális gondozó és ápoló családsegítő tevékenysége a gyakorlat során

7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit a gyakorlóintézményben! Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt idős ember?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A csoportmunka felfogásai, modelljei
- A csoportmunkában megoldható problémák
- A szociális csoportmunka fázisai
- Az intézményben működő szociális csoportmunka formái
- A megismert csoport előtörténete, információk a klienscsoportról
- A csoporttagok motivációi
- A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek
- Kommunikáció és interakció a megfigyelt csoportban
- A csoportkohézió fogalma
- A csoportérték és norma rendszere
- A megfigyelt idős ember helye a csoportban
- A csoporton belüli szerepek értelmezése a gyakorlat során szerzett tapasztalatok alapján


8. Mutassa be a gyakorlóhely területén működő önsegítő szervezeteket! Hogyan kapcsolhatók be az önsegítő szervezetek a gondozás folyamatába?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlóintézmény kapcsolata a területén működő önsegítő csoportokkal
- Az önsegítő csoportok létrejöttét motiváló tényezők
- Az önsegítő csoportok szerepe a szociális ellátásban
- A szociális gondozó és ápoló lehetőségei az önsegítő csoportok munkájának támogatására
- Gyakorlati tapasztalatok a megismert önsegítő csoport működéséről
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gyakorlaton megfigyelt idős ember kapcsolata a területen működő önsegítő csoporttal

9. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a közösségi szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A helyi társadalom főbb jellemzői
- A szociális problémák helyi sajátosságai
- A szociális problémákat jelző rendszer működése
- A közösségi szociális ellátás formái az adott településen
- A gyakorlati munka során megismert közösségi szociális munkaformák
- Szociális akciók szervezésének, lebonyolításának tapasztalatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak megoldásában

10. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A helyi társadalom főbb jellemzői
- A szociális problémák helyi sajátosságai
- Közösségi szükségletek és erőforrások felmérésének módszerei
- A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi közösségi szükségletek kielégítésében
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak megoldásában

11. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele való gondozási munkát?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az időskor sajátos krízisei, problémái
- A krízis jelei, értelmezésük
- A krízisintervenció fogalma
- A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai
- A krízis feldolgozását segítő módszerek
- Az átélt krízisek szerepe az emberi viszonyokban
- A szociális gondozó és ápoló krízisintervencióban betöltött szerepe
- A gyakorlat során megismert idős ember problémái, az életútját meghatározó krízisek

12. Milyen problémái voltak az Ön által megismert idős embernek, melyek orvoslására igénybe vette vagy igénybe vehette volna az érdekérvényesítés különböző lehetőségeit?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Az ellátottak általános és speciális jogai
- Az ellátottak jogait meghatározó jogi szabályozók
- Az érdekvédelem célja, módja, fokozatai
- Az érdekvédelem eszközei
- Az ellátott-jogi képviselő feladata és hatásköre
- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája az ellátottak érdekvédelemében
- A megfigyelt idős ember problémái, érdekérvényesítő képessége
- A gyakorlat során végzett érdekérvényesítő munka

13. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott idős ember ellátására készített gondozási tervet, annak végrehajtását, értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gondozási tervek típusai, tartalmuk
- Az egyéni gondozási terv készítésének lépései
- A gondozási terv értékelése, felülvizsgálata, módosításának okai
- A gondozási terv megvalósításának dokumentálása
- A gyakorlat során készített gondozási terv bemutatása
- A gyakorlat során, a gondozási terv alapján végzett munka bemutatása, az elért eredmények értékelése

14. Mutassa be a gyakorlati munkája során megismert korszerű gondozási formákat egy konkrét eset kapcsán!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Korszerű gondozási formák a szociális ellátás területén
- Az új gondozási formák tartalma, jelentősége az idősellátásban
- Az új gondozási formák bevezetésével és elfogadtatásával kapcsolatos teendők
- A gyakorlat során megismert korszerű gondozási formák előnyei, hátrányai
- A választott gondozási forma indokai
- A megfigyelt idős ember ellátásának gyakorlati tapasztalatai

15. Milyen tapasztalatokat szerzett gyakorlata során a gyógyászati segédeszközök gondozási munkában betöltött szerepéről?

Információtartalom vázlata
1. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
2. A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
3. A gyógyászati segédeszközök típusai
4. A gyógyászati segédeszközök szerepe az életminőség javításában
5. A gyógyászati segédeszközök beszerzése, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatása
6. A gyógyászati segédeszközök használata, a helyes alkalmazás megtanításának szempontja
7. A gyógyászati segédeszköz karbantartása, balesetmegelőzési szempontok
8. A gyógyászati segédeszközök szerepe a megfigyelt idős emberrel kapcsolatos gondozási munkában


16. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a gyógyíthatatlan betegek speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?


Információtartalom vázlata

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyógyíthatatlan betegek gondozásának korszerű ellátási formái
- A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási-ápolási feladatai
- A gyógyíthatatlan betegeket ellátó team tagjai
- A szociális gondozó és ápoló helye a gondozói teamben
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Gyakorlati tapasztalatai a gyógyíthatatlan beteg ellátásáról
- A hozzátartozók támogatásának lehetséges formái
- A gyógyíthatatlan betegek ellátása során a szociális szakembert ért hatások feldolgozásának szakmai lehetőségei

17. Milyen foglalkozások, aktivizáló tevékenységek szervezése biztosította a gyakorló intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek fenntartását és fejlesztését?
Milyen tevékenységekben vett részt gondozottja?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az aktivitás szerepe és jelentősége az emberi szükségletek rendszerében
- A foglalkozások, aktivizáló programok formái
- Az aktivizáló programok szervezése
- A foglalkoztatási tervek formái, készítése
- A foglalkozások személyi és tárgyi feltételei
- Az aktivizáló programok szervezését segítő és akadályozó tényezők
- Aktív és passzív foglalkoztatás tartalma
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős ember aktivizálhatósága, aktivitása
- Gyakorlati tapasztalatok az intézményben szervezett foglalkozások formáiról, feltételeiről, az idősek aktivizáló programokon való részvételéről
- A szociális gondozó és ápoló szerepe az aktivizálásban, a foglalkoztatásban

18. Milyen előírások határozzák meg a gyakorlóintézményben a gondozási munka biztonságos végzését? Hogyan tudta ezt érvényesíteni terepgyakorlati munkája során?


Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A gyakorlóintézmény tűz- és munkavédelmi szabályzata
- A munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelmények a szociális intézményekben
- Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök
- Gyógyszerek, mérgek, vegyszerek tárolására, nyilvántartására vonatkozó szabályok
- Veszélyes hulladékok; a veszélyes hulladékként kezelt anyagok, eszközök kezelése, a veszélyes hulladékok tárolására vonatkozó előírások
- Elektromos gépek, berendezések használata, áramtalanítása, a meghibásodás felismerése
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A gyakorlati munka során a gondozott, a saját és munkatársai biztonsága érdekében végzett tevékenysége
- Gyakorlati tapasztalatok a biztonságos munkavégzés szabályainak betartásáról

19. Mutassa be a gyakorlóintézményben működő szakmai teameket! Milyen lehetősége volt a teamben való munkára, milyen szakemberek vettek részt a kiválasztott gondozott ellátásában?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A munkacsoport kialakításának szempontjai
- A munkacsoport összetétele
- Feladatmegosztás és kompetenciák a szakmai teamben
- A problémamegoldás folyamata a szakmai teamben
- A teammunka jelentősége a gondozási tevékenységben, hatása a teamben dolgozókra
- A gyakorlóintézményben működő szakmai teamek bemutatása
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős gondozásában részvevő szakmai team összetétele, a tagok közötti feladatmegosztás, az Ön szerepe a gondozói teamben
- Gyakorlati tapasztalatok a szakmai teamek működéséről


20. Hogyan működik az esetmegbeszélés és a szupervízió a gyakorlóintézményben? Milyen lehetősége volt a gyakorlat során felmerült szakmai kérdések tisztázására, problémák feldolgozására?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- Az esetmegbeszélés szerepe a szociális munkában
- Az esetmegbeszélő csoport működése
- A szupervízió fogalma, szerepe a szociális munkában
- A szupervízió formái
- A segítő tevékenység hatása a segítő személyiségére
- A „kiégés” jelei
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Esetmegbeszélés tapasztalatainak hasznosítása a megfigyelt idős ember gondozása során
- Gyakorlati tapasztalatok a gyakorlóintézményben működő esetmegbeszélésről és szupervízióról

21. Mutassa be egy idős ember háztartásvitelének, háztartásgazdálkodásának segítése terén a gyakorlatban szerzett tapasztalatait!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A háztartásvezetés feladatai
- A család, az idős ember külső és belső anyagi forrásai
- A fogyasztást befolyásoló tényezők
- A családi költségvetés készítésének lépései
- Az idős emberek háztartásvitelének, gazdálkodásának jellemzői
- A háztartási napló funkciója
- A szociális gondozó és ápoló szerepe, feladatai a háztartásvitel és gazdálkodás támogatásában
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megfigyelt idős ember háztartásvezetésében és háztartásgazdálkodásában végzett segítő tevékenységének értékelése
- A gyakorlat során készített háztartási napló bemutatása

22. Mutassa be, hogy gyakorlata során hogyan tudott bekapcsolódni a háztartásszervezési és háztartásvezetési feladatokba!

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A háztartásvezetési munkák tervezése és szervezése
- A háztartás berendezése, alapvető háztartási eszközök, háztartási gépek kezelése
- A háztartási eszközök, háztartási gépek karbantartása
- A háztartási munkák veszélyforrásai
- A háztartásban használt textíliák és jellemzőik
- A háztartásban használt textíliák kezelése
- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája és szerepe a háztartási munkák szervezésében és ellátásában
- Intim élettérbe való betekintés etikája
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Háztartásszervezésre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok

23. Mi jellemzi és mi befolyásolja az idős emberek táplálkozási szokásait? Milyen betegségek határozzák meg a gyakorlat során megfigyelt idős ember étrendjét?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A táplálkozási szokások kialakulását befolyásoló tényezők
- Az egészséges táplálkozás ismérvei
- A tápanyagok, az egyes tápanyagok élettani szerepe
- Tápanyagszükséglet időskorban, a minőségi és mennyiségi éhezés
- A táplálkozási szokások változása
- Az ételkészítés technikái
- Az ételek elkészítésének hagyományai
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megismert idős ember étkezési szokási, a szokásait meghatározó tényezők
- A gyakorlat során az egészséges táplálkozás érdekében végzett tevékenysége és elért eredmények

24. Mutassa be a kiválasztott idős ember közvetlen életterét, fizikai környezetét! Milyen javaslatokat tenne a körülmények mérlegelésével az egészséges és biztonságos élettér kialakítására?

Információtartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A társadalmi- és a tárgyi környezet hatása az emberre
- Az állandóság szerepe az idős ember életében
- A biztonság helye az emberi szükségletek rendszerében
- A biztonság dimenziói időskorban
- Az egészséges és biztonságos élettér ismérvei
- A közvetlen környezet higiénéje, a szociális gondozó és ápoló támogató szerepe a higiéné megtartásában
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- A megismert idős ember fizikai környezetének bemutatása
- Konkrét javaslatok az idős ember biztonságos és egészséges élettérének kialakítására

25. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a haldoklók speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?

Információ-tartalom vázlata
- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai
- A haldoklók gondozásának korszerű ellátási formái
- A haldokló beteg ápolása-gondozása, pszichés támogatása
- A terminális állapotú betegeket ellátó team tagjai, a feladatok megosztása; a szociális gondozó és ápoló helye a gondozói teamben
- A haldoklás fázisai
- A közeledő halál jelei
- Az elhunyt körüli teendők
- A haldokló, az elhunyt hozzátartozóinak támogatása
- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota
- Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg ellátásáról


Keresés a honlapon

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!